In 1999 werd het sorteercentrum B.V.B.A. Vanhellemont opgestart onder de leiding van Jeannine. Sedert 2004 is de jongste zoon, Gert Vanhellemont, mede verantwoordelijk. Het bedrijf stelt +/- 15 personen tewerk gedurende het ganse jaar.

Doordat wij beschikken over de nodige mankracht en installatie is het mogelijk om ongeveer 20 000 kg fruit per dag marktklaar te maken. De drang naar flexibiliteit, snelheid en hygiëne worden maximaal nagestreefd. Daardoor bezit het sorteercentrum een erkenning van voedselveiligheid en GLOBALGAP.